Zverejnenie návrhu VZN č. 28/2019 na pripomienkovanie.

Vážení občania,

Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá Vám dáva do pozornosti návrh VZN č. 28/2019

VZN č. 28/2019 O podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania na území obce Dlhá

Svoje pripomienky k uvedenému VZN môžete podať do podateľne OÚ Dlhá do 26.4.2019 vrátane.

NAVRH_VZN 28_2019_pridelovanie najomnych bytov_NAVRH

Príloha č_1_ZIADOST_PRIDELENIE BYTU

Príloha č_2_DOTAZNIK

Príloha č_3_ZOZNAM ZDRAV POSTIHNUTI

Príloha č_4_ZIADOST_OPAKOVANY NAJOM

 

Print Friendly, PDF & Email