ŠPORT V OBCI

Organizačné počiatky najpopulárnejšej hry – futbalu treba v Dlhej hľadať do roku 1957, kedy vznikla TJ Slovan Dlhá. Prvým ihriskom bola parcela na Lúčkach, ktorú športovcom pridelilo JRD. Preto neskôr, keď prihlásili futbalový oddiel do súťaže, prezentoval TJ Družstevník Dlhá.
Začiatky boli veľmi ťažké aj tu. Neboli financie ani dotácie. Na prvé zápasy sa nastupovalo v tričkách, ktoré kúpil zakladajúci člen
Ján Drozda. Každý hráč sa prezliekol doma, lebo žiadne kabíny neexistovali. Výstavba vodnej nádrže Suchá, ktorá začala v roku 1967, vo svojom projekte uvažovala aj so zavodnením polohy, kde bola hracia plocha. Vytypovali sa miesta na nové ihrisko. Voľba padla na priestor bývalého štrkoviska pri cintoríne. Pomocnú ruku futbalistom vtedy podával tajomník MNV Karol Jelemenský.
Po dohotovení hracej plochy sa začalo uvažovať o výstavbe kabín. Zlúčenie obcí Košolná – Dlhá, realizácii tohto zámeru neprospelo. Akcia sa nepresadila do volebného programu a preto sa športovci rozhodli vystaviť kabíny svojpomocne. Začalo sa v roku 1977 a materiál sa získaval aj z asanovaných objektov v Trnave. Dielo bolo odovzdané do užívania pri jubilejnom 25. výročí organizovaného športu v Dlhej 24. októbra 1982.

Športové dianie v Dlhej neprezentuje len futbal. Dlhú tradíciu tu má aj stolný tenis, ktorého počiatky tiež siahajú do druhej polovice 50-tych rokov.

A samozrejme nie je možné zabudnúť ani na turistický oddiel, ktorý organizačne usmerňuje Ing. Ján Fandel.

Print Friendly, PDF & Email