POĽOVNÉ ZDRUŽENIE LÚČKY

PZ Lúčky – Dlhá obhospodaruje revír s rozlohou 586 ha. Z poľovnej zveri sa tu najviac vyskytuje zajac a bažant. K atraktívnejšiemu druhu treba zaradiť srnčiu zver a často krát sa sem zatúla diviak. Z dravcov tu nájdeme jastraba veľkého, myšiaka hôrneho, myšiaka severského, jastraba krahulca, sokola myšiara, ale vyskytne sa aj kaňa močiarna
srstnatých dravcov reprezentuje líška obyčajná, lasica, tchory, kuny atď.
Sovy zastupuje myšiarka ušatá, plamienka driemavá a kuvik obyčajný. Kolorit pernatej lovnej zveri tu spestruje aj jarabica poľná, prepelica roľná, holub hrivnák, hrdlička záhradná, sluka hôrna (poľuje sa počas ťahu). Medzi miestne rarity možno zaradiť výskyt psíka medvedikovitého, ktorý patrí medzi škodnú zver.

Členovia PZ v Dlhej venujú veľkú pozornosť udržiavaniu kmeňových stavov zvere a poľovníckych hospodárskych zariadení, predovšetkým solísk, zásypcov a krmelcov. Ich iniciatíva smeruje aj k výsadbe stromov a nezanedbateľná je účasť na verejnoprospešnej činnosti.

Print Friendly, PDF & Email