DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR

Oheň je súputnikom ľudskej pospolitosti odpradávna. Je to jeden z jej najlepších sluhov a zároveň jeden z najhorších pánov. Ak by sme sa vhĺbili do starých análov, nájdeme správy , keď červený kohút ničil obilie na koreni alebo stravoval slamené strechy domov.

Dobrovoľný hasičský zbor v Dlhej bol založený 23. októbra 1927. Organizačné stanovy určovali členom zboru predovšetkým disciplinárny a účinný zásah proti ohňu a inej živelnej pohrome tak, aby boli zachránené životy a majetok spoluobčanov. Riadnym členom dobrovoľného hasičského zboru sa mohol stať každý zdravý občan vo veku od 18 do 42 rokov.
Vo svojich začiatkoch hasiči v Dlhej vlastnili ručnú striekačku, v roku 1932 získali motorovú striekačku a postavili hasičskú budovu so zbrojnicou.

Print Friendly, PDF & Email