Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2019


Termín akcie: 13.12.2019 v čase 12:00-12:15

Kategória: Civilná ochrana
Popis akcie:

Na základe usmernenia k preskúšaniu prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike na rok 2019 vydaného Sekciou krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SKR-OOR2-2018/000384-046 zo dňa 07. 12. 2018, bude preskúšanie systémov varovania vykonané  nasledovne.

 

– Autonómny systém varovania a vyrozumenia  SE a.s. – Atómové elektrárne Bohunice

Termíny:

   10. mája (12:00 hod.)  –  2 minútový stály tón – vykonajú mestský úrad a obecné úrady

   14. júna (12:00 hod.)   – 2 minútový stály tón – vykoná prevádzkovateľ autonómneho systému

   13. decembra (12:00 hod.) – 6 minútové živé vysielanie Slovenského rozhlasu – vykoná MV SR


Mapa nie je dostupná
Print Friendly, PDF & Email