POZVÁNKA – jarné upratovanie prístupových ciest do našej obce.

Milí spoluobčania, priatelia poriadku a čistej prírody!

Tak ako sa už stalo peknou tradíciou v našej obci, komisia pre verejný poriadok v spolupráci s OÚ Dlhá pozýva Vás všetkých i tento rok na jarnú prechádzku po jarkoch a rigoloch všetkých prístupových ciest do našej malej obce za účelom vyzbierania odpadu, ktorý po sebe zanechávajú niektorí milovníci prírody popri prevetrávaní svojich oceľových tátošov. Tentokrát sa stretneme v sobotu, 23.3.2019 o 9.00 pred Obecným úradom, kde si rozdelíme trasy a dohodneme podrobnosti. Cieľom je vyčistiť všetky prístupové cesty a vyseparovať čo najviac jednotlivých druhov odpadu, ktorý samozrejme skončí v príslušných zberných nádobách.

Veríme, že i tento rok sa zídeme v hojnom počte a tešíme sa na Vás všetkých, ktorým nie je ľahostajné v akom prostredí budeme žiť!

Po skončení akcie Vás srdečne pozývame na vyhodnotenie a malé občerstvenie do Kultúrneho domu.

Print Friendly, PDF & Email