STAROSTA OBCE

  Peter Fandl

Mobil: +421 903 709 965
E-mail: starosta@dlha.sk

 


Prosím vložte vaše kontaktné detaily a krátku správu nižšie a ja sa vám pokúsim odpovedať čo najskôr.

PREDCHÁDZAJÚCI STAROSTOVIA

  • 2014-2018 – Rudolf Braniša
  • 2010-2014 – Rudolf Braniša
  • 2006-2010 – Rudolf Braniša
  • 2002-2006 – Ján Tollarovič
  • 1998-2002 – Jana Drozdová
  • 1994-1998 – Alžbeta Vandáková
  • 1990-1994 – Alžbeta Vandáková[/tab]Starosta (starostka) je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu (starostky) je verejnou funkciou. Volia ho (ju) obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu (starostky) sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu(starostky). Starosta (starostka) obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta (starostka) je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.

Print Friendly, PDF & Email