STAROSTA OBCE

  Peter Fandl

Mobil: +421 903 709 965
E-mail: starostadlha@mail.t-com.sk

Milí spoluobčania!

Dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov v roku. Sviatkov pokoja, lásky a porozumenia.

Vianočné sviatky sú obdobím na ktoré netrpezlivo čakáme, pretože ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani všedné, napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa nedá ničím nahradiť ani napodobniť …

Tíško prichádza tento zvláštny čas, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto.

Dnes, v tento sviatočný čas chceme byť  k sebe navzájom dobrí, chceme každému rozdávať len radosť. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky, úcty a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením, ako i dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá na svet iba očami, ale i srdcom a je príležitosťou zastaviť sa a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam, kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania.

V tento čas pokoja a mieru sa schádzajú rodiny pri slávnostne prestretom stole, aby si pripomenuli príchod Ježiša Krista, aby si zaspomínali na život už prežitý, aby si odpustili a zabudli na spory, ktoré mali, aby sa navzájom obdarovali a taktiež, aby si spomenuli na tých, ktorí už tu s nami nie sú, pretože v mnohých rodinách sú aj prázdne miesta pri stole a slzy vtekajú cez slová do hlasu.

Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia a naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie či len pohľad –  a svet okolo nás sa zrazu stáva krajším.

V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú.

Prichádzajú Vianočné sviatky – čas radosti, a veselosti. Želám Vám,  nech sa vo vašich dušiach rozhostí krásny pocit pokoja, na stole nech zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.

Vo svojom mene ako i v  mene obecného zastupiteľstva a zamestnancov obecného úradu, chcem pozdraviť všetkých spoluobčanov, rodákov, ale i návštevníkov, ktorí tu v našej obci prežívajú tieto sviatočné chvíle medzi svojimi najbližšími, taktiež chcem pozdraviť chorých a osamelých občanov, ktorí sú teraz v nemocniciach alebo sami doma .

Milí spoluobčania, prajem Vám všetkým požehnané vianočné sviatky, nech ticho Vianoc nás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý nový rok 2019


Prosím vložte vaše kontaktné detaily a krátku správu nižšie a ja sa vám pokúsim odpovedať čo najskôr.

PREDCHÁDZAJÚCI STAROSTOVIA

  • 2014-2018 – Rudolf Braniša
  • 2010-2014 – Rudolf Braniša
  • 2006-2010 – Rudolf Braniša
  • 2002-2006 – Ján Tollarovič
  • 1998-2002 – Jana Drozdová
  • 1994-1998 – Alžbeta Vandáková
  • 1990-1994 – Alžbeta Vandáková[/tab]Starosta (starostka) je predstaviteľom obce a jej najvyšším výkonným orgánom. Funkcia starostu (starostky) je verejnou funkciou. Volia ho (ju) obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Výkon funkcie starostu (starostky) sa končí uplynutím funkčného obdobia a zložením sľubu nového starostu(starostky). Starosta (starostka) obce zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva, podpisuje ich uznesenia, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k fyzickým i právnickým osobám, rozhoduje o všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Starosta (starostka) je štatutárnym orgánom v majetko-právnych vzťahoch obce.

Print Friendly, PDF & Email