KOMISIE V OBCI

Pri obecnom úrade v Dlhej pracujú komisie:

Komisia finančná a pre správu obecného majetku

  • predseda  –  

Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku

  • predseda –

Komisia kultúry, športu a sociálnych vecí

  • predseda –
Print Friendly, PDF & Email