KOMISIE V OBCI

Pri obecnom úrade v Dlhej pracujú komisie:

Komisia finančná a pre správu obecného majetku

  • predseda  –  Peter Fandl

Komisia ochrany životného prostredia a verejného poriadku

  • predseda – Jozef Krchňák

Komisia kultúry, športu a sociálnych vecí

  • predseda – Mgr. Zuzana  Pastvová
Print Friendly, PDF & Email