FARNOSŤ

foto62Rímsko-katolícka cirkev

Adresa
Farský úrad Dlhá č. 87
SK-919 01 Suchá nad Parnou
Kontaktný telefón: 0902/287613

Správca farnosti: ThMgr. Ignác Juruš

Sväté omše v nedeľu
Dlhá – 10:30 hod
Borová – 09:00 hod

Sväté omše vo všedné dni

Čas slúženia svätých omší je na oznamovacej tabuli pred kostolom.

Print Friendly, PDF & Email