KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Stavanie mája 30.apríla vo večerných hodinách, za účasti širokej verejnosti občanov a po úspešnom postavení - opekačka, posedenie s hudbou a občerstvením až do ranných hodín.

Print Friendly, PDF & Email