KULTÚRNO-SPOLOČENSKÉ AKCIE

Deň Matiek - 10.05.2015

Stavanie Mája - 30.04.2014

Stavanie mája 30.apríla vo večerných hodinách, za účasti širokej verejnosti občanov a po úspešnom postavení - opekačka, posedenie s hudbou a občerstvením až do ranných hodín.