Doručenie žiadosti o vydanie voličského preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie voličského preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky je:  ocudlha@stonline.sk

Žiadosť musí obsahovať: meno, priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť a adresu trvalého pobytu voliča.

Print Friendly, PDF & Email