Doručenie žiadosti o vydanie voličského preukazu

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu:  podatelna@dlha.sk

Žiadosť musí obsahovať:

meno, priezvisko,

rodné číslo, ak ide o cudzinca, dátum narodenia, pokiaľ nemá pridelené rodné číslo, 

štátna príslušnosť,

názov obce, ulice, súpisné a orientačné číslo domu trvalého pobytu.

Print Friendly, PDF & Email