UDALOSTI

Dátum/Čas Udalosť - Miesto konania
15.10.2019 / 07:00-16:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Dlhá
29.10.2019 / 07:00-16:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Dlhá
05.11.2019 / 07:00-16:00 Vývoz triedeného zberu - Obec Dlhá
12.11.2019 / 07:00-16:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Dlhá
26.11.2019 / 07:00-16:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Dlhá
03.12.2019 / 07:00-16:00 Vývoz triedeného zberu - Obec Dlhá
10.12.2019 / 07:00-16:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Dlhá
13.12.2019 / 12:00-12:15 Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v SR v roku 2019
24.12.2019 / 07:00-16:00 Vývoz komunálneho odpadu - Obec Dlhá
31.12.2019 / 07:00-16:00 Vývoz triedeného zberu - Obec Dlhá
1 2 3 4 5 6