Nové voľby do orgánov samosprávy obcí

V Zbierke zákonov č. 304/2016 bolo zverejnené Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí. Deň konania nových volieb je sobota 8. apríla 2017. V obci Dlhá sa volí poslanec do obecného zastupiteľstva. Kandidátne listiny treba podať do 12.2.2017 zapisovateľke MVK. Počet obyvateľov obce Dlhá je 442.