Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dlhá ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.1.2019 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie č. DLH-2/2019 o vydanie súhlasu na výrub – 3 ks duglasky, 3 ks smrekovca opadavého a 2 ks agátu  – rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č. 295/5  v katastrálnom území Borová z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.   Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa Continue reading →

Pozvánka na Trojkráľovú kapustnicu.

Milí spoluobčania, Obecné zastupiteľstvo a zvlášť komisia kultúry, športu a sociálnych vecí v spolupráci s jednotou dôchodcov v Dlhej Vás srdečne pozývajú na  Trojkráľovú kapustnicu  do kultúrneho domu v Dlhej v sobotu, 5.1.2019 v poobedňajších hodinách od zhruba 15-tej hodiny priebežne až do večera. Príďte si podebatovať s kamarátmi, popýtať sa na veci ktoré vás zaujímajú a prípadne sa aj zoznámiť. Pre deti bude pripravený improvizovaný detský kútik a projektor s rozprávkami. Pre nás ostatných bude pripravená dúfam výborná kapustnica, niečo sladké pod zub a aj na zapitie. Tešíme sa na spoločné stretnutie!

Pozvánka na Silvestrovský pochod.

Milí spoluobčania, Obecné zastupiteľstvo a zvlášť komisia kultúry, športu a sociálnych vecí Vás srdečne pozýva na tradičný silvestrovský pochod na kopec Slepý vrch nad Dolnými Orešanmi. Zo Slepého vrchu je krásny výhľad na celú Trnavskú tabuľu a ak to poveternostné podmienky umožnia, je možné dovidieť až na Tríbeč, Veľký Inovec,  Vtáčnik, alebo dokonca Sitno. Silvestrovský pochod na Slepý vrch sa uskutoční v prípade priaznivého počasia Zraz bude pred Obecným úradom o 9.00 ráno, pochod je vhodný pre stredne zdatných turistov, má celkovú dĺžku 16 kilometrov s poldennou časovou náročnosťou. Na cestu Continue reading →