Monthly Archives: máj 2019

Žiadosť o pomoc pri údržbe obce.

Milí spoluobčania, chlapi, obraciam sa na vás so žiadosťou o pomoc pri zabezpečení údržby obce počas letnej sezóny. Potrebujeme hlavne zabezpečiť kosenie verejných priestranstiev, cintorína  a ťažko dostupných svahovitých miest na ktoré sa nedostaneme strojom. Hľadám dobrovoľníkov (aj na dohodu),  ktorí sú ochotní prísť na hodinu, dve počas týždňa – v rámci svojich možností. Obec má k dispozícii 4ks krovinorezov. Cieľom je udržať našu obec upravenú a čistú. Bližšie informácie získate u starostu na tel. čísle 0903/709965, alebo na obecnom úrade tel. 033/5580437 Ďakujem,                                                                       Continue reading →