Monthly Archives: apríl 2019

Dovolenka – OÚ Dlhá

Vážení občania, z dôvodu čerpania dovolenky bude OÚ Dlhá počas nasledujúcich dní a Veľkonočných sviatkov pracovať v obmedzenom režime, bez možnosti overovania podpisov, platenia daní a nájomného v hotovosti, vydávania potvrdení a pod. dovolenka p. Vávrová: 16.4. – 28.4.2019 dovolenka starosta:    18.4. – 22.4.2019 Ďakujeme za pochopenie.

Zverejnenie návrhu VZN č. 28/2019 na pripomienkovanie.

Vážení občania, Obecné zastupiteľstvo obce Dlhá Vám dáva do pozornosti návrh VZN č. 28/2019 VZN č. 28/2019 O podmienkach prideľovania nájomných bytov v bytových domoch obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania na území obce Dlhá Svoje pripomienky k uvedenému VZN môžete podať do podateľne OÚ Dlhá do 26.4.2019 vrátane. NAVRH_VZN 28_2019_pridelovanie najomnych bytov_NAVRH Príloha č_1_ZIADOST_PRIDELENIE BYTU Príloha č_2_DOTAZNIK Príloha č_3_ZOZNAM ZDRAV POSTIHNUTI Príloha č_4_ZIADOST_OPAKOVANY NAJOM