Monthly Archives: november 2015

Voľby do NRSR – informácie pre voliča

I. Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II. Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony. III. Právo byť volený Za poslanca Národnej Continue reading →

Oznam o výberovom konaní

Obec Dlhá vyhlasuje výberové konanie na obsadenie riaditeľky Materskej školy v obci Dlhá s nástupom od 1.2.2016. Podmienky na obsadenie funkcie nájdete v priloženom dokumente. Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľky MŠ v Dlhej